Säkerhetsventiler är användbara inom industribranschen när det kommer till system som är i riskzonen för övertryck av vätska eller gas. En säkerhetsventil reglerar trycket av sig själv och är därför ett praktiskt och säkert val.

Vad används säkerhetsventiler till?

Säkerhetsventiler används för system inom många industriområden. Det kan röra sig om läkemedelstillverkning, kärnkraft, pappersindustrin, stålindustrin och mycket annat. På grund av de olika miljöer och omständigheter, i vissa fall extrema, som en säkerhetsventil kan behövas i finns säkerhetsventiler i en rad utföranden. Till exempel finns varianter som klarar temperaturer ner till -200 grader Celsius.
Säkerhetsventiler tillverkas vanligen i järn. Vilken sort varierar beroende på var de ska användas. Det finns även säkerhetsventiler som är tåliga för syra.

Så fungerar en säkerhetsventil

En säkerhetsventil reglerar trycket i ett system genom en stålfjäder som håller igen ventilen. Blir trycket för stort släpper fjädern efter så att ventilen öppnas. Säkerhetsventilen förblir öppen tills dess att trycket minskat tillräckligt. En säkerhetsventil fungerar på så vis självreglerande. Det är dock fortfarande viktigt att kontrollera säkerhetsventiler då och då, utifall att fjädern rostat eller tappat i funktionalitet.
De olika användningsområdena gör att det finns mycket stränga tillverkningskrav på säkerhetsventiler.

Fördelar med säkerhetsventiler

Med en säkerhetsventil är ett system skyddat mot övertryck vilket kan leda till läckor och explosioner. Säkerhetsventiler gör processen automatisk. Bortsett från rutinunderhåll och kontroller krävs alltså inte manuella kontroller av trycket, och till skillnad från ventiler som kontrolleras elektroniskt finns inga externa omständigheter såsom strömavbrott som kan ställa till det.

Eftersom säkerhetsventiler regleras av av sig själv med hjälp av en stålfjäder innebär det att ventilen öppnas direkt då övertryck förekommer. Styrkan på stålfjädern ställs in beroende på hur stor motståndskraft som behövs för varje individuellt system. På det viset är en säkerhetsventil ett väldigt anpassningsbart redskap för att garantera att ett system är säkert och fungerar som det är tänkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *