Att använda sig av en transferpress är en teknik som numera nästintill helt har ersatt traditionellt screentryck på flertalet produkter. Det finns många fördelar med att använda sig av en transferpress, inte minst för att trycket blir både tåligare och mer hållbart.

Hur fungerar en transferpress?

En transferpress kan liknas vid ett rejält strykjärn. Genom en kombination av högt tryck och värme, fäster transferpressen trycket på plagget genom två varma plattor och en plastbärare med det önskade trycket däremellan. I denna transfertryck maskin fungerar de två varma plattorna som en värmepress, vilken fäster trycket på plagget. Numera finns även en ny teknik där en av plattorna som pressar istället är en kylplatta, så kallad Cold peel..Detta gör att du inte behöver vänta på att plastbäraren svalnar mellan trycken.

Hur går appliceringen av tryck till med en transferpress?

Motivet som du vill trycka på ditt plagg, behöver först tryckas spegelvänt på plastbäraren, ett genomskinligt ark av polyestermaterial. Därefter fullföljes proceduren genom att du värmer plagget med hjälp av transfertryck maskinen, det vill säga din värmepress. Ditt tryck sitter nu säkert fast på det plagg du valt ut. Även mindre loggor och andra tryck lämpar sig utmärkt att trycka med en transferpress. Detta eftersom det inte behövs ett original för varje tryck, till skillnad från traditionellt tryck med screentryck.

Olika sorters transferpressar

Beroende på vad du ska trycka, finns det olika varianter av transferpressar. Det är själva pressformen som avgör vad du kan trycka med din transferpress. För textil gäller platta plattor där du kan lägga ditt plagg. Dessa finns dessutom i olika storlekar. Ska du däremot trycka på exempelvis en mugg eller keps behöver du ha tryckformar anpassade efter dessa. Var noga med att läsa på om din transferpress så att du vet att du får det du behöver.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *