Relining och dess fördelar

Relining och rörinfodring är två vanligt förekommande begrepp i VVS-branschen. I den här artikeln kan du läsa grunderna om hur denna typ av avloppsrenovering fungerar och vilka fördelar den har gentemot kostsamma och tidskrävande stambyten.

Relining – vad är det?

Relining som också kallas för rörinfodring är en metod för renovering av avloppsrör. I korta drag kan det beskrivas som ett sätt att förnya ett rörsystem utan att man behöver byta ut det. Fördelarna med relining jämfört med ett stambyte är framför allt att det förstnämnda är mindre tidskrävande, att det kostar mindre samt att man sparar på resurser. Man återanvänder ju det gamla rörsystemet. Om du är en fastighetsägare är det alltså en form av avloppsrenovering som kräver små störningar.

Så går relining till

Relining fungerar på så sätt att man klär rörsystemets insida med en form av flexibelt foder som också kallas för “strumpa”. Fodret gjuts på plats i rörens insida med tryckluft. Resultatet blir ett helt nytt skarvfritt rör. Mindre rör öppnas med en fräs och sprayas med härdplast, vilket har samma förnyande effekt på de mindre rören som på de stora.

Ett bra, billigare och mer miljövänligt alternativ till stambyte

Vid ett stambyte i en genomsnittligt stor villa brukar man räkna med runt 5 ton avfall. Vid en relining blir mängden avfall betydligt mindre än så. Sett till kostnaden är ett stambyte i de flesta fall dubbelt så dyrt jämfört mot en relining. Och då räknar man inte med kostnaderna det innebär att ha alterntivt boende under den tid då stambytet pågår.

Relining – sammanfattning

Vid reparation av avlopp eller ett renoveringsbehov är relining oftast ett betydligt mer kostnadseffektivt och mindre tidskrävande alternativ än ett stambyte. Det är också betydligt bättre för miljön då det ger upphov till mycket mindre avfall än det senare nämnda. Rent funktionellt blir avloppssystemet som nytt igen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *